Quick Links

OTPORNOST BETONSKIH KONSTRUKCIJA NA POŽAR


Knjiga je namijenjena studentima građevinskih i arhitektonskih fakulteta na predmetima iz oblasti otpornosti konstrukcija na požar u prvom dijelu, a u drugom dijelu izučavanju ponašanja i dokaza nosivosti betonskih konstrukcija pod dejstvom požara na predmetima iz oblasti betonskih konstrukcija. Takođe je namijenjena i stručnjacima iz prakse u cilju razumjevanja problematike, ali i uputstava kako provjeriti i dokazati nosivost betonskih elemenata i konstrukcija izloženih dejstvu požara.
Ovo je tim važnije, jer evropske norme za proračun konstrukcija - Eurokodovi, obavezno zahtijevaju dokaz nosivosti konstrukcija na požar, pa čak i propisi u Bosni i Hercegovini. Međutim, autor u svojoj dugogodišnjoj praksi do sada nije vidio nijedan projekat konstrukcije koji sadrži ovakav proračun, osim ukoliko je rađen u naučne ili posebne svrhe, pa čak ni primjenu najjednostavnijih tabelarnih metoda.
Požar se može desiti bilo kada i bilo gdje. Uzimajući u obzir da naše objekte gradimo za eksploatacioni vijek 50, 100 ili 200 godina, velika je vjerovatnoća da će ti objekti prije ili kasnije biti izloženi požarnom dejstvu. U tom smislu, a i u skladu sa važećom regualtivom, obavezni smo dovesti požarno razmatranje konstrukcije u istu ravan sa seizmičkim dejstvima i dejstvima vjetra i snijega na konstrukciju. Ovo nas obavezuje da u konstruktersku proračunsku projektantsku praksu, u sklopu projektne dokumentacije obavezano uvedemo dokaz otpornosti na požar (kod svih objekta gdje postoji rizik od pojave požara). Pararelno se mora djelovati i u području izvođačke prakse.
Uzimajući u obzir da je vrlo malo literature i knjiga iz ove uže oblasti općenito, a posebno u regiji i Bosni i Hercegovini, cilj ove knjige je da stručnjacima i studentima pomogne u razumjevanju važnosti ove problematike, kao i rješavanju konkretnih problema. U tom smislu, u knjizi su obrađene tri metode u svijetu za provjeru otpornosti na požar betonskih elemenata i konstrukcija, sa jednim brojem konkretnih radnih primjera nakon svake metode.
Autor koristi ovu priliku da se zahvali svima koji su na bilo koji način podržali i doprinjeli naporima da ova knjiga ugleda svijetlo dana. Za design naslovne strane knjige i jedan broj crteža i skica, autor se zahvaljuje kolegi Omaru Kapetanoviću. Posebnu zahvalnost za podršku, konstruktivne primjedbe i sugestije izražavam recenzentima.